Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej


Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej powstał w roku 1991 w miejsce Instytutu Inżynierii Materiałowej działającego od 1975 roku na prawach Wydziału. Jest on kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach w Politechnice Warszawskiej. Od 1999 roku siedzibą Wydziału jest nowoczesny budynek przy ul. Wołoskiej 141. W klasyfikacji jednostek naukowo-badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie jednorodnej. Uzyskał także akredytację z wyróżnieniem przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Fakty te świadczą o wysokim poziomie badań naukowych realizowanych na Wydziale oraz o wysokim poziomie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa.