Cel projektu


Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego i wydajnego systemu magazynowania i konwersji energii elektrycznej dla nowoczesnych pojazdów transportu masowego (hybrydowych i w pełni elektrycznych). Projekt zakłada wykorzystanie modułów akumulatorów, a także kondensatorów elektrochemicznych jako głównych elementów wraz z układem odpowiedzialnym za zarządzanie energią i mocą w proponowanym systemie BMS.

W tym celu planuje się nie tylko zoptymalizować istniejące i komercyjne rozwiązania, tj. ogniwa litowo-jonowe i kondensatory elektrochemiczne w postaci akumulatorowo-kondensatorowych zasobników energii, ale również skonstruować kondensator o zdecydowanie lepszych parametrach aniżeli obecnie dostępne na rynku. W projekcie zaplanowano wykorzystanie rozwiązań o charakterze neutralnym dla środowiska i bezpiecznym dla użytkownika. Projekt zakłada także eliminację acetonitrylu jako rozpuszczalnika w elektrolicie kondensatora, proponowane jest środowisko wodne.

Schemat przedstawiający zasadę działania kondensatora elektrochemicznego z ładowaniem (lewa strona) i wyładowaniem (prawa strona) podwójnej warstwy elektrycznej