Harmonogram


Zadanie 1: Opracowanie założeń. Badanie i analiza istniejących rozwiązań możliwych do zastosowania w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz analiza rynku dostawców komponentów do budowy elektrycznych magazynów energii.

Zadanie 2: Opracowanie programu badań oraz przeprowadzenie badań weryfikacyjnych elementów składowych zasobników energii (współpracujących ogniw akumulatorowych i superkondensatorów) oraz BMS’ów (Battery Management Systems) wytypowanych jako potencjalne komponenty zasobników energii.

Zadanie 3: Opracowanie materiałów kompozytowych wzbogaconych wybranymi pierwiastkami oraz węgli aktywnych o specjalnie dobranej strukturze do budowy systemu magazynowania energii i badania właściwości fizycznych oraz chemicznych tych materiałów.

Zadanie 4: Stworzenie koncepcji systemu magazynu energii elektrycznej oraz opracowanie zintegrowanego systemu modułowych akumulatorowych zasobników energii elektrycznej wraz z BMSami.

Zadanie 5: Zaprojektowanie inteligentnego systemu sterowania, diagnostyki i pomiaru parametrów wskaźników pracy zasobników akumulatorowo-kondensatorowych.

Zadanie 6: Budowa modelu pojedynczych modułów akumulatorowych i kondensatorowych do badań przemysłowych.

Zadanie 7: Badania i analiza w zakresie funkcjonalności bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej oraz współpracy systemu ładowania z zasobnikiem energii.

Zadanie 8: Przygotowanie i przeprowadzenie badań funkcjonalnych modelu systemu akumulatorowych zasobników energii elektrycznej w warunkach laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych.