Kierownik projektu


Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz multi dr h.c. – Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;

Instytut Silników Spalinowych i Transportu – dyrektor Instytutu;

Komitet Transportu PAN, Wydział IV Nauk Technicznych - wiceprzewodniczący;

Komitet Budowy Maszyn PAN - członek;

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej – przewodniczący Rady Nadzorczej i Rady Naukowej;

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT – członek Rady Naukowej;

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR – członek Rady Naukowej;

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych („IZEdsPM”) oraz członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego INNOTABOR.